Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-07-16

Imieniny: Eustachego, Mariki

ZASADY REKRUTACJI

UWAGA

BADANIE LEKARSKIE

dla kandydatów do klasy I:

 

w zawodzie: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

- 28.06.2018 r. (czwartek), godz. 8.00-9.30

- na miejscu, w szkole (Zespół Szkół Inżynierii Środowiska)


w zawodzie:
TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

- 28.06.2018 r. (czwartek), godz. 9.30-11.00

- na miejscu, w szkole (Zespół Szkół Inżynierii Środowiska)


w zawodzie:
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

- 28.06.2018 r. (czwartek), godz. 11.00-12.00

- na miejscu, w szkole (Zespół Szkół Inżynierii Środowiska)


w zawodzie:
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

- 27.06.2018 r. (środa), godz. 8.00-11.30

- w Przychodni Medycyny Pracy nr 2 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu, ul. Bydgoska 76


w zawodzie:
TECHNIK WETERYNARII

- 28.06.2018 r. (czwartek), godz. 7.15 (pobranie krwi)

- w Przychodni Medycyny Pracy nr 2 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu, ul. Bydgoska 76


Na badanie należy zgłosić się z:

- pisemnym skierowaniem ze szkoły (skierowania wydawane są w okresie 22-26.06.2018 r. sekretariacie szkoły),

- rodzicem lub opiekunem prawnym,

- legitymacją szkolną,

- kartą informacyjną z leczenia szpitalnego (u osób leczonych),

- kserokopią kartoteki z ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego (neurologicznego, kardiologicznego, psychiatrycznego, pulmonologicznego, alergologicznego),

- okularami lub aparatem słuchowym- jeśli posiada i jest użytkownikiem,

- aktualną opinią leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem EEG w przypadku padaczki.