Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Czwartek, 2020-08-06

Imieniny: Jakuba, Sławy
Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja i opłaty

REKRUTACJA

 UWAGA

 kandydaci na wolne miejsca w internacie

 na rok szkolny 2020/2021

Przypominamy, że w dniach 12 - 20 sierpnia 2020 r należy dostarczyć do nas zaświadczenie o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia do wybranej szkoły (zaświadczenie wydaje szkoła, do której kandydat został zakwalifikowany/przyjęty)

 Zaświadczenie to można składać osobiście w budynku internatu (p.12):

 - w dniach 12-14.08.2020 r w godz.10.00 -14.00

 - w dniach 17-20.08.2020 r w godz.9.00 -14.00

 lub e- mailowo (scan dokumentu) na adres sekretariat@zsis.edu.pl.

 UWAGA

kandydaci na wolne miejsca

w Internacie Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

w Toruniu

 Aby ubiegać się o miejsce w naszym internacie należy:

-  wypełnić WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU,

-  do WNIOSKU dołączyć wypełniony FORMULARZ OŚWIADCZEŃ oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uwzględnianych w procesie rekrutacji,

-  dostarczyć ww. dokumenty w okresie wyznaczonym na składanie wniosku o przyjęcie do internatu określonym w TERMINARZU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

 - ze względu na to, iż tegoroczna rekrutacja odbywa się w warunkach zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID - 19- prosimy, by niezbędne dokumenty przesyłać droga pocztową na adres:

 INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 87-100 TORUŃ

 UL. STEFANA BATOREGO 43/49

 Załączniki:

         1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO INTERNATU

         2. KRYTERIA REKRUTACJI DO INTERNATU

         3. TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

         4. FORMULARZ OŚWIADCZEŃ

         5. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

         6. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

         7. POTWIERDZENIE WOLI ZAMIESZKANIA W INTERNACIE ZSIŚ W TORUNIU 

         8. DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU DLA WYCHOWANKÓW PEŁNOLETNICH

         9. DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU DLA WYCHOWANKÓW NIEPEŁNOLETNICH


OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 I. Opłata za wyżywienie - stawka dzienna - 18,00 zł

   (od śniadania w poniedziałek do kolacji w piątek)
w tym:

  • śniadanie - 6,00 zł
  • obiad - 6,00 zł
  • kolacja - 6,00 zł

 II. Opłata za zakwaterowanie - miesięczna

  • od poniedziałku do piątku - wrzesień/grudzień 2020r. - 80,00 zł; styczeń/czerwiec 2021r. - 100,00 zł
  • od poniedziałku do niedzieli - wrzesień/grudzień 2020r. - 100,00 zł; styczeń/czerwiec 2021r.- 120,00 zł

 Dodatkowo do opłaty za zakwaterowanie doliczana jest opłata w wysokości 10,00 zł za lodówkę będącą na wyposażeniu pokoi (grupa kolarzy).

 Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie wnosi się na następujący nr konta:

89 116022020000000061721854

w terminie od 1-ego do 5-ego danego miesiąca.

 III. Jednorazowa kaucja na ewentualne usterki, płatna w dniu przyjęcia do internatu - 70,00 zł.
     Opłata ta podlega zwrotowi, w dniu opuszczenia internatu w danym roku szkolnym, w całości, części lub bez zwrotu – w zależności od stanu przekazanego wychowankom sprzętu (za celowe, bezmyślne usterki i dewastacje odliczane są koszty ich naprawy).