Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Piątek, 2019-12-06

Imieniny: Dionizji, Leontyny

Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów GIMNAZJUM i SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (wydrukowanych z systemu) wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13.05.2019 r. (poniedziałek)

do 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

 do godz.15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 21 czerwca 2019 r. (piątek)

do 25 czerwca 2019 r. (wtorek)
do godz.15.00

3.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

11 lipca 2019 r. (czwartek)

godz.12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata niepełnoletniego albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały  one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

od 11 lipca 2019 r. (czwartek)

do 15 lipca 2019 r. (poniedziałek)

do godz.15.00

5.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły

16 lipca 2019 r. (piątek)

 godz. 12.00

 

 

Aby podjąć naukę w klasie pierwszej uczniowie muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskieo zdolności do podjęcia nauki w danym zawodzie
(brak przeciwwskazań zdrowotnych)

 

 

 

Na badania uczeń zgłasza się do Przychodni Medycyny Pracy:


*z rodzicem,
 

*ze skierowaniem wystawionym przez sekretariat Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska ,  

*z aktualnym orzeczeniem lekarza leczącego o stanie zdrowia, w przypadku stwierdzonych chorób.